2D1 2 144c4818 de thi thu THPT QG 2018 mon toan truong THCS THPT nguyen sieu ha noi lan 1 kim tuyen luu

1 31 1
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:42

Câu 48 [2D1-2.14-4] (TRƯỜNG THCS & THPT NGUYỄN SIÊU - NỘI - LẦN 1) Với giá trị y = x − 2m x + 3m + 2017 32 hàm số có cực trị lập thành tam giác có diện tích ? m = ±3 m = ±4 m = ±2 m = ±1 A B C D Lời giải Đáp án C y = x − 2m x + 3m + 2017 y ′ = x − 4m x  x=0 y′ = ⇔   x = ±m ⇒ A ( 0 ;3m + 2017 ) , B ( m  ; 2m + 2017 ) , C ( −m  ; 2m + 2017 ) S = m m = m = 32 ⇒ m = ±2 m để đồ thị
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 144c4818 de thi thu THPT QG 2018 mon toan truong THCS THPT nguyen sieu ha noi lan 1 kim tuyen luu , 2D1 2 144c4818 de thi thu THPT QG 2018 mon toan truong THCS THPT nguyen sieu ha noi lan 1 kim tuyen luu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay