2D1 2 144c04 213 đề số 06 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết đã gắn mã copy

1 33 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:42

m Câu [2D1-2.14-4] (THPTQG ĐỀ THẦY TRẦN MINH TIẾN) Tìm giá trị tham số để đồ thị hàm số: y = f ( x ) = x − ( 3m − 1) x + 2m + D ( 7;3) ba điểm cực trị Đồng thời ba điểm cực trị với điểm nội tiếp đường tròn? m = −1 m A m = B m = C D Không tồn Lời giải: Đáp án A m> Hàm số điểm cực trị Áp dụng công thức: 2 ∆  2 ∆  x2 + y −  − + c ÷y + c  − ÷=  b 4a   b 4a  ∆ABC Phương trình đường tròn ngoại tiếp là: Thay vào ta phương trình:  −27 m3 + 75m − m − 15  −54m + 75m3 + 41 − 27 m − 11 x + y −  y + = (T ) ÷ ÷ m − m − ( ) ( )   D ( 7;3) ∈ ( T ) ⇒ 27m − 78m3 + 92m2 − 336m + 99 = Sử dụng chức SOLVE , tìm nghiệm thỏa mãn m=3
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 144c04 213 đề số 06 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết đã gắn mã copy , 2D1 2 144c04 213 đề số 06 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết đã gắn mã copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay