2D1 2 143c219 de kiem tra chat luong dinh ky lan 7 THPT QG 2018 mon toan gv hua lam phong tran van nam

1 31 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:42

x4 x2  m Câu 21 [2D1-2.14-3] (KTCL HỨA LÂM PHONG_LẦN 7) Cho hàm số với m tham số Có giá trị thực tham số m để hàm số có ba điểm cực trị A, B, C , O (với O gốc tọa độ) thuộc đường tròn A B C D Lời giải Đáp án C y Ta có ab  TH1: O �A � m  (thỏa yêu cầu toán) TH2: O �A ta có OA đường kính đường tròn qua điểm �1 17 � AB.OB  � 1.1  �  m � � m  �4 � Khi
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 143c219 de kiem tra chat luong dinh ky lan 7 THPT QG 2018 mon toan gv hua lam phong tran van nam , 2D1 2 143c219 de kiem tra chat luong dinh ky lan 7 THPT QG 2018 mon toan gv hua lam phong tran van nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay