2D1 2 143c33 222 thầy lê bá trần phương 2018 09 copy

1 18 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:41

Câu 33 [2D1-2.14-3] (THPTQG ĐỀ 09 - TRẦN PHƯƠNG 2018) Tìm giá trị tham số có hai cực tiểu khoảng cách điểm cực tiểu đồ thị 10 y = x − 16mx − A 25 m=− B m = 625 C 25 m= D m = −625 Lời giải Đáp án C Ta có y ' = x − 32 mx ⇒ y '' = 24 x − 32m Xét x = y' = ⇔   x = 4m Để hàm số có hai cực tiểu 4m > ⇔ m > Vậy, hàm số có hai điểm cực tiểu (2 Khoảng cách hai điểm cực tiểu Khi đó, ) m ; −32m − x = 4m ( −2 25 m = 10 ⇔ m = nên y '' = 24 x − 32m > ) m ; −32m − m để hàm số
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 143c33 222 thầy lê bá trần phương 2018 09 copy , 2D1 2 143c33 222 thầy lê bá trần phương 2018 09 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay