2D1 2 143c33 47 đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm học 2017 2018 lần 2 giáo viên đoàn trí dũng file word có lời giải chi tiết copy

1 33 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:41

Câu 33 [2D1-2.14-3] (THPT QUỐC GIA NĂM 2018- LẦN - GV ĐỒN TRÍ DŨNG) Tìm m để y  x   m  1 x  đồ thị hàm số ba cực trị tạo thành tam giác vuông cân? m  A m  B C m  D m  Lời giải Đáp án B m 1 1� m  Sử dụng cơng thức tính nhanh ta có:
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 143c33 47 đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm học 2017 2018 lần 2 giáo viên đoàn trí dũng file word có lời giải chi tiết copy , 2D1 2 143c33 47 đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm học 2017 2018 lần 2 giáo viên đoàn trí dũng file word có lời giải chi tiết copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay