2D1 2 143c32 69 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán THPT hậu lộc 2 thanh hóa lần 1 file word id6 da PB copy

1 23 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:41

m Câu 32 [2D1-2.14-3] (THPT HẬU LỘC THANH HOA 2018) Tìm giá trị để đồ thị hàm số ba điểm cực trị tạo thành tam giác có diện tích m= 33 m= m=3 A B C D m = Lời giải Đáp án D  x=0  y′ = x − 4mx; y′ = ⇔  x = m x = − m  m>0 Có (xét trường hợp có cực trị ) 2 A ( 0; ) ; B m ; − m ; C − m ; − m ( ) ( Khi điểm cực trị A, B, C lập thành tam giác có diện tích 1 S ABC = ⇔ AH BC = 1 ⇔ m − m = ⇔ m = 1.  2 ) y = x − 2mx + có
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 143c32 69 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán THPT hậu lộc 2 thanh hóa lần 1 file word id6 da PB copy , 2D1 2 143c32 69 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán THPT hậu lộc 2 thanh hóa lần 1 file word id6 da PB copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay