2D1 2 142c027 THPT hà trung thanh hóa lần 1 2018 copy

1 15 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:41

f ( x ) = x − x + Câu [2D1-2.14-2] (THPT TRUNG- THANH HĨA-LẦN 1) Cho hàm số giác có ba đỉnh ba điểm cực trị đồ thị hàm số S= S =2 S =4 A B C Lời giải Đáp án D x = y = f ' ( x ) = x3 − x = x ( x − 1) ⇔   x = ±1 Ta có A ( 0;3) , B ( 1; ) , C ( −1; ) ⇒ ∆ABC ⇒ Các điểm cực trị cân A; BC = Gọi I Ta có: ( + 1) + ( − 2) = 2 BC ⇒ I ( 0; ) ⇒ AI = h = trung điểm S = AI BC = Cách 2: Áp dụng CT S= giải nhanh: b −b =1 4a 2a Tính diện tích D S =1 S tam
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 142c027 THPT hà trung thanh hóa lần 1 2018 copy , 2D1 2 142c027 THPT hà trung thanh hóa lần 1 2018 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay