2D1 2 133c4519 de thi thu THPT QG 2018 mon toan truong THPT anhxtanh – ha noi lan 1 than duc minh

1 21 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:41

Câu 45 [2D1-2.13-3] (THPT ANHXTANH - NỘI - LẦN 1) Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y  x  3mx  4m3 có hai điểm cực trị A B cho tam giác OAB có diện tích , với O gốc tọa độ A m  1; m  B m  y '  3x  6mx � x0 � y  4m y'  � � x  2m � y  � A 0; 4m3 ; B  2m;  Suy SOAB    m3 m  � 8m  � m  � Đáp án A C m �0 Lời giải 1 m   ;m  2 D
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 133c4519 de thi thu THPT QG 2018 mon toan truong THPT anhxtanh – ha noi lan 1 than duc minh , 2D1 2 133c4519 de thi thu THPT QG 2018 mon toan truong THPT anhxtanh – ha noi lan 1 than duc minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay