Tap viet chu dep cho be duoi 5 tuoi

302 35 0
  • Loading ...
1/302 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:37

Tap viet chu dep, luyện viết chữ đẹp cho bé lớp 1. luyện viết chữ đẹp cho bé lớp 2 luyện viết chữ đẹp cho bé lớp 1× Ti ng N c Tôi L p M u Giáo H Tên: Th y/Cô: Niên Khóa: Tr ng Thánh Tôma Thi n Giáo X Thánh Giuse Grand Prairie, Texas www.tomathien.org Phiên B n 2012 L i Ng B oăt năngơnăng ăvƠăv năhóaăVi tălƠăm tătrongănh ngă cácăgiaăđìnhăVi tăNam ăh iăngo i căm ăc aăph năl nă Vi căd yăvƠăh căti ngăVi tăđưătr ăthƠnhăcôngăvi căkhôngăth ăthi uătrongăh uă h tăcácăc ngăđ ngăng iăVi t.ăăÐ ăđápă ngănhuăc uăđó,ăcácăth yăcơătr ngăThánhă TômaăThi nă quaăbaoă n mă thángă pă ăđưă biênă so nă m tă b ăsáchă giáoă khoaă Ti ng N c Tôi Cácă bƠiă h că trongă t pă sáchă nƠyă đ că cácă th yă cơă gópă nh tă t ă nh ngă sáchă giáoăkhoaăVi tăv năđ căxu tăb nătr mă1975ăt iămi năNamăVi tăNamăvƠăt iă cácătrungătơmăVi tăNg ăt iăh iăngo i M tăs ăbƠiătrongăb ăsáchănƠyăđ cătríchăt ănh ngătácăph măc aăcácănhà giáo, nhƠăv n,ă nhƠă th ,ă mƠăvìă hoƠnă c nhă chúngă tôiă khôngă th ătr că ti pă xină phépă đ c.ă Kính mong q v ,ăvìăl iăíchăc aăvi căb oăt năti ngăVi tăvƠăc ngăvìălòngăqu ngăđ iă xinăchoăchúngătơiăđ căm năphépălƠmăcôngăvi cănƠy B ăsáchănƠyăđ căbiênăso năv iăr tănhi uăn ăl căc aăcácăth yăcô,ănh ngăch că ch năc ngăkhôngătránhăkh iănh ngăkhi măkhuy t.ăăChúngătơiămongămu năcácănhƠă tríăth c,ănhƠăgiáo,ăhayăcácăb căchaăm ăvuiălòngăb ăqua.ăăChúngătơiăs năsƠngăl ngă ngheănh ngăphêăbình,ăgópăýăc aăqăv BanăBiênăSo n Tr ngăThánhăTơmaăThi n 29 Ch Cái Ti ng Vi t A  (a) (đê) K (ca) ( ) U (u) B C D (á) ( ) (bê) (xê) (dê) E Ê G H I (e) (ê) (giê) (hát) (i) L M N O Ơ (o) (ơ) S T (ét-sì) (tê) (e-l ) (em-m ) (en-n ) P Q R (pê) (cu) ( ) (e-r ) V X Y (vê) (ích-xì) (i-c -rét) 12 Ngun Âm A  (a) (á) O Ơ (o) (ơ) ( ) ( ) n E Ê I (e) (ê) (i) U (u) ( ) Y (i-c -rét) Cách Phát Âm Ch Cái A  (a) (đ ) K (c ) ( ) B C D (á) ( ) (b ) (c ) (d ) E Ê G (ê) (h ) I (e) (g ) H (i) L M N O Ơ (o) (ơ) S T (l ) (m ) (n ) P Q R (p ) U (qu ) V ( ) (u) (r ) (s ) X (v ) (t ) Y (x ) (i) Cách Phát Âm Ph Âm Ghép CH GH (ch ) GI (g ) NH (nh ) KH (gi ) PH (ph ) NG (kh ) QU (qu ) (ng ) TH (th ) NGH (ng ) TR (tr ) M cL c Bài 1: D u Bài 2: I Bài 3: O 19 Bài 4: Ô 31 Bài 5: 43 Bài 6: E 55 Bài 7: Ê 67 Bài 8: U 79 Bài 9: 91 Bài 10: A 103 Bài 11: 115 Bài 12:  129 Bài 13: Y 143 Bài 14: T 157 Bài 15: D,ă 171 Bài 16: S, X 187 Bài 17: C, K 203 Bài 18: G, R 219 Bài 19: B, H, V 235 Bài 20: L, M, N 255 Bài 21: P, Q 275
- Xem thêm -

Xem thêm: Tap viet chu dep cho be duoi 5 tuoi, Tap viet chu dep cho be duoi 5 tuoi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay