2D1 2 113c08 129 megabook de5 nộp nhóm id6 copy

1 44 1
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:21

A ( 1;3) y = x3 − 3x + mx + m Câu [2D1-2.11-3] (THPTQG MEGABOOK-ĐỀ 5) Cho hàm số m , điểm hai điểm cực đại, cực tiểu thẳng hàng ứng với giá trị tham số m= m= m=2 m=3 2 A B C D Lời giải Đáp án A y ' = 3x − x + m ∆ ' = − 3m > ⇔ m < Ta có Hàm số có cực trị 4m 4m  2m   2m  y = ( x − 1) ( 3x − x + m ) +  − ÷x + = ( x − 1) y '+  − ÷x + 3 3     Lại có 4m  2m  d:y= − ÷x +   Suy phương trình đường thẳng qua điểm cực trị đồ thị hàm số  2m  4m 3= − ÷1 + ⇔m= A ( 1;3) ∈ d   Để (thỏa mãn điều kiện)
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 113c08 129 megabook de5 nộp nhóm id6 copy , 2D1 2 113c08 129 megabook de5 nộp nhóm id6 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay