2D1 2 112c32 34 THPT đoàn kết HAI bà TRƯNG hà nội DUYÊN vũ copy

1 26 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:21

Câu 32 [2D1-2.11-2] (THPT ĐỒN KẾT-HAI TRƯNG-HÀ NỘI) Tìm giá trị m để đường thẳng  d  : y   2m  1 x  m  vng góc với đường thẳng hai điểm cực trị đồ thị hàm số y  x  3x  1 1 m m m m 2 4 A B C D Lời giải Đáp án C Ta có đường thẳng qua hai cực trị d : y  2x  �  2m  1  2   1 � m  
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 112c32 34 THPT đoàn kết HAI bà TRƯNG hà nội DUYÊN vũ copy , 2D1 2 112c32 34 THPT đoàn kết HAI bà TRƯNG hà nội DUYÊN vũ copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay