2D1 2 103c078 THPT lý thái tổ bắc ninh lần 1 2018 copy

1 15 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:21

Câu [2D1-2.10-3] (TRƯỜNG THPT THÁI TỔ- BẮC NINH) Tìm tất giá trị tham số m cho đồ thị hàm số y   x  2mx  2m có điểm cực trị tạo tam giác có diện tích A m  B m Đáp án C y   x  2mx  2m � y '  4 x3  4mx x0 � y'  0� � x  � m (m  0) � � A(0; 2m), B( m ; m  2m), C (  m ; m2  2m) I (0; m2  2m) � AI  m , BC  m S  m 2 m  m m  � m  I trung điểm BC C m  Lời giải D m  1
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 103c078 THPT lý thái tổ bắc ninh lần 1 2018 copy , 2D1 2 103c078 THPT lý thái tổ bắc ninh lần 1 2018 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay