2D1 2 103c41 56 thanhmien lan1 tuanpham (1) copy

1 21 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:21

y  x3    2m  x    m  x  Câu 41 [2D1-2.10-3] (THPT THANH MIỆN-2107) Cho hàm số Với giá trị tham số m đồ thị hàm số có hai điểm cực trị nằm hai phía trục hồnh? m �2 m2 � � � � m  � 5 � �  �m �2  �m  2 � m  2 A � B 2  m  C � D � Lời giải Đáp án D Điều kiện để hai điểm cực trị nằm hai phía trục hồnh � PT y  có ba nghiệm phân biệt Xét PT x3    2m  x    m  x   �  x  x    2mx  2mx    x    �  x  1  x  2mx    � m � �; 2  � 2; � �  '  m2   � � � � 5 � m�   m   �     � � � Để PT có ba nghiệm phân biệt
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 103c41 56 thanhmien lan1 tuanpham (1) copy , 2D1 2 103c41 56 thanhmien lan1 tuanpham (1) copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay