2D1 2 103c36 DE SO 4 THPTQG năm 2018 đề chuẩn nâng cao 04 gv đặng việt hùng tuan vu

1 26 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:21

m Câu 36 [2D1-2.10-3] Có giá trị nguyên tham số để hàm số trị cực trị trái dấu? A B C Lời giải Đáp án D  x = ⇒ y ( 0) = − m f ' x = ⇔ ( )  f ' ( x ) = x − 12 x;  x = ⇒ y ( ) = −7 − m Ta có y ( ) y ( ) < ⇔ ( − m ) ( −7 − m ) < ⇔ −7 < m < Theo ra, ta có f ( x ) = 2x3 − 6x − m + có giá D
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 103c36 DE SO 4 THPTQG năm 2018 đề chuẩn nâng cao 04 gv đặng việt hùng tuan vu , 2D1 2 103c36 DE SO 4 THPTQG năm 2018 đề chuẩn nâng cao 04 gv đặng việt hùng tuan vu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay