2D1 2 103c21 36 đề thi thử THPT QG môn toán học năm 2018 GV đoàn trí dũng lần 3 (1) copy

1 30 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:20

y = f ( x) Câu 21 [2D1-2.10-3] (THPTQG ĐOÀN TRÍ DŨNG LẦN 3) Cho hàm số bậc ba có đồ thị hình vẽ bên y = f ( x) + m Tìm tất giá trị tham số thực để hàm số có ba điểm cực trị A m ≤ −1 m≥3 B m ≤ −3 m ≥1 m = −1 m=3 C Lời giải Đáp án B Dựa vào bảng sau ta nhận thấy đáp án B hàm số D m = −3 m =1 y = f ( x) + m có ba điểm cực trị
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 103c21 36 đề thi thử THPT QG môn toán học năm 2018 GV đoàn trí dũng lần 3 (1) copy , 2D1 2 103c21 36 đề thi thử THPT QG môn toán học năm 2018 GV đoàn trí dũng lần 3 (1) copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay