2D1 2 103c04 209 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 02 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết copy

1 5 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:20

Câu [2D1-2.10-3] (THPTQG ĐỀ SỐ THẦY TRẦN MINH TIẾN) Cho hàm số y  f  x   x   m  1 x   m  3 x  m  y f  x Tìm m để hàm số điểm cực trị? m  m    m   A B C D m  Lời giải Đáp án B f�  x  3x2  2 m 1 x   m 3 Ta y f x y  f  x Đồ thị hàm số điểm cực trị đồ thị hàm số hai điểm cực trị nằm bên � � 0 � m  m  � � S � � m 1 � m � � m  f�  x  hai nghiệm dương phân biệt � �P  � phải Oy Vậy ta dễ dàng chọn đáp án mà không cần phải tính tốn phức tạp Bổ trợ kiến thức: Một số kiến thức cần nhớ cho học sinh làm thi trắc nghiệm: y  f  x  a; b  (có thể a �; b �) điểm Cho hàm số xác định liên tục khoảng x0 � a; b  f  x   f  x0  x � x0  h; x0  h  x �x0 f  x - Nếu tồn số h  cho với thi ta nói hàm số đạt x cực đại f  x   f  x0  x � x0  h; x0  h  x �x0 f  x - Nếu tồn số h  cho với thi ta nói hàm số đạt cực tiểu x0  
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 103c04 209 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 02 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết copy , 2D1 2 103c04 209 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 02 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay