2D1 2 103c04 209 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 02 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết copy

1 37 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:20

Câu [2D1-2.10-3] (THPTQG ĐỀ SỐ THẦY TRẦN MINH TIẾN) Cho hàm số y  f  x   x   m  1 x   m  3 x  m  y f  x Tìm m để hàm số điểm cực trị? m  m    m   A B C D m  Lời giải Đáp án B f�  x  3x2  2 m 1 x   m 3 Ta y f x y  f  x Đồ thị hàm số điểm cực trị đồ thị hàm số hai điểm cực trị nằm bên � � 0 � m  m  � � S � � m 1 � m � � m  f�  x  hai nghiệm dương phân biệt � �P  � phải Oy Vậy ta dễ dàng chọn đáp án mà không cần phải tính tốn phức tạp Bổ trợ kiến thức: Một số kiến thức cần nhớ cho học sinh làm thi trắc nghiệm: y  f  x  a; b  (có thể a �; b �) điểm Cho hàm số xác định liên tục khoảng x0 � a; b  f  x   f  x0  x � x0  h; x0  h  x �x0 f  x - Nếu tồn số h  cho với thi ta nói hàm số đạt x cực đại f  x   f  x0  x � x0  h; x0  h  x �x0 f  x - Nếu tồn số h  cho với thi ta nói hàm số đạt cực tiểu x0  
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 103c04 209 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 02 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết copy , 2D1 2 103c04 209 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 02 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết copy

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay