2D1 2 9 3c35 216 thầy lê bá trần phương 2018 01 copy

1 17 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:20

Câu 35 [2D1-2.9-3] (THPTQG GV TRẦN PHƯƠNG_2018_01) Tìm tất giá trị thực tham số m để 2 cho đồ thị hàm số y  x  2mx  m  2m có ba điểm cực trị khoảng cách hai điểm cực tiểu m A m  4 B m  C D m  Lời giải Đáp án A y  x  2mx  m  2m � y '  x  4mx  x  x  m  A Vậy m  hàm số có hai cực tiểu � y A  yB � AB  m  � m  4  m ; y A   B   m ; yB  hàm cho hàm chẵn
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 9 3c35 216 thầy lê bá trần phương 2018 01 copy , 2D1 2 9 3c35 216 thầy lê bá trần phương 2018 01 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay