2D1 2 9 3c33 223 thầy đặng việt hùng 2018 10 copy

1 17 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:20

a a Câu 33 [2D1-2.9-3] (THPTQG THẦY ĐẶNG VIỆT HÙNG_2018_10) Biết b (trong b phân số tối giản 2 y  x  mx   3m  1 x  a, b ��*) giá trị tham số thực m hàm số 3 có hai điểm cực trị x1 , x cho x1x   x1  x   Tính giá trị biểu thức S  a  b A S  13 B S  25 C S  10 D S  34 Lời giải Đáp án A 2 Ta có y '  2x  2mx  6m  Để hàm số có điểm cực trị � y '  có nghiệm phân biệt � m  � 13 �  '  m   3m  1  � 13m   � � � m � 13 � �x1  x  m � x x   3m Khi đó, theo Viet ta có �1 m0 � �  3m  2m  � 3m  2m � � m 1 � nên suy Mà x1 x   x1  x  a2 � a m=    �  S 22 32 13 b �b  Kết hợp với điều kiện, ta
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 9 3c33 223 thầy đặng việt hùng 2018 10 copy , 2D1 2 9 3c33 223 thầy đặng việt hùng 2018 10 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay