2D1 2 9 2c268 THPT lý thái tổ bắc ninh lần 1 2018 copy

1 19 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:20

y = x − 3x + mx − m3 Câu 26 [2D1-2.9-2] (TRƯỜNG THPT THAI TỔ- BẮC NINH) Tìm m để hàm số x1 , x x12 + x 22 = cực trị thỏa mãn m=− m = −3 m=3 A B C Lời giải Đáp án D y = x − x + mx − m3 y ' = 3x2 − x + m ∆ ' = − 3m > ⇒ m < x12 + x22 = ( x1 + x2 ) − x1 x2 = − m =3⇔ m= có hai điểm m= D
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 9 2c268 THPT lý thái tổ bắc ninh lần 1 2018 copy , 2D1 2 9 2c268 THPT lý thái tổ bắc ninh lần 1 2018 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay