2D1 2 9 2c41 68 THPT nam trực nam định lần 1 file word có lời giải chi tiết 2 copy

1 16 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:20

Câu 41 [2D1-2.9-2] (THPT-NAM-TRỰC-NAM-ĐỊNH-LẦN-1-2018) Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm  y  sin 3x  m sin x  2m  x 3 số đạt cực đại A khơng giá trị m B m  C m  D m  2 Lời giải Đáp án C Ta có: y '  cos x  m.cos x y ''  3sin 3x  m.sin x x  m � � � y ' � � � 1   � m  �3 � Để hàm số đạt cực đại  � �  m  � y '' � � 3sin   2sin  x �3 � Với nên hàm số đạt cực đại
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 9 2c41 68 THPT nam trực nam định lần 1 file word có lời giải chi tiết 2 copy , 2D1 2 9 2c41 68 THPT nam trực nam định lần 1 file word có lời giải chi tiết 2 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay