2D1 2 8 3c328 THPT lý thái tổ bắc ninh lần 1 2018 copy

1 18 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:20

Câu 32 [2D1-2.8-3] (TRƯỜNG THPT THAI TỔ- BẮC NINH) Tìm m để hàm số x =1 đạt cực đại m = m =  m =1 m=2 A B C Lời giải Đáp án C y = x − mx + (m − m + 1) x + y ' = x − 2mx + m − m + x = cực trị nghiệm pt y'=0 ⇒ − 2m + m − m + = ⇔ m − 3m + = m = ⇔ m = m = 1: y ' = x − x + = ( x − 1) ( L) x =1 m = : y ' = x2 − x + ⇒ y ' = ⇔  (TM ) x = y = x − mx + ( m − m + 1) x + D Đáp án khác
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 8 3c328 THPT lý thái tổ bắc ninh lần 1 2018 copy , 2D1 2 8 3c328 THPT lý thái tổ bắc ninh lần 1 2018 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay