2D1 2 8 2c129 de kiem tra chat luong dinh ky lan 7 THPT QG 2018 mon toan gv hua lam phong tran van nam

1 15 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:19

x3  x   m2  m  1 x  Câu 12 [2D1-2.8-2] (KTCL HỨA LÂM PHONG_LẦN 7) Cho hàm số với m tham m số thực Có giá trịcủa tham số để hàm số đạt cực trị tại? A B C D Lời giải Đáp án B 2 TXĐ: D  R, y '  x  2mx  m  m  y ''  x  2m y Ta có hàm số đạt cực trị Với HS đồng biến nên khơng có cực trị (loại) Với hàm số đạt cực đại (thỏa mãn nên nhận)
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 8 2c129 de kiem tra chat luong dinh ky lan 7 THPT QG 2018 mon toan gv hua lam phong tran van nam , 2D1 2 8 2c129 de kiem tra chat luong dinh ky lan 7 THPT QG 2018 mon toan gv hua lam phong tran van nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay