2D1 2 8 2c34 47 đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm học 2017 2018 lần 2 giáo viên đoàn trí dũng file word có lời giải chi tiết copy

1 43 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:19

Câu 34 [2D1-2.8-2] (THPT QUỐC GIA NĂM 2018- LẦN - GV ĐỒN TRÍ DŨNG) Tìm m để y  x   m  1 x   m   x  hàm số điểm cực tiểu x  m  A m  1 B C m  D m  Lời giải Đáp án C y '  3x   m  1 x   m   y ''  6x   m  1 Ta có: y '  1  � m  y ''  1  Vì Thay vào ta thỏa mãn
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 8 2c34 47 đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm học 2017 2018 lần 2 giáo viên đoàn trí dũng file word có lời giải chi tiết copy , 2D1 2 8 2c34 47 đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm học 2017 2018 lần 2 giáo viên đoàn trí dũng file word có lời giải chi tiết copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay