2D1 2 8 2c27 63 THPT đội cấn vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết CS (1) copy

1 13 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:19

Câu 27 [2D1-2.8-2] (THPT-ĐỘI-CẤN-VĨNH-PHÚC-LẦN-1-2018) Với giá trị m y  x  3mx   m  1  m đạt cực đại x  A m  B m  1 C m  D m  2 Lời giải Đáp án C � y�  3x  6mx   m  1 ; y �  x  6m • �  1  �3m2  6m  �m  v m  �y� �� �� � m  � m  � �  m  y    � � � • Hàm số đạt cực đại x  thì hàm số
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 8 2c27 63 THPT đội cấn vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết CS (1) copy , 2D1 2 8 2c27 63 THPT đội cấn vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết CS (1) copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay