2D1 2 8 2c24 34 THPT đoàn kết HAI bà TRƯNG hà nội DUYÊN vũ copy

1 15 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:19

y = ax + bx + 3x − Câu 24 [2D1-2.8-2] (THPT ĐOÀN KẾT-HAI TRƯNG-HÀ NỘI) Cho hàm số y ( 3) = −2 a b x =3 biết hàm số đạt cực trị 1 a= , b=2 a = , b = −2 A B C a = 3, b = −2 Lời giải Đáp án B y = ax + bx + 3x − 2; y ' = ⇔ 3ax + 2bx + = ⇒ y ' ( 3) = ⇒ 27a + 6b + = * Cực trị y ( 3) = −2 ⇒ 27a + 9b + = −2 ( 2) * (1) (2) a = ; b = −2 Từ ( 1) Tìm giá trị D a = 1, b = −2
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 8 2c24 34 THPT đoàn kết HAI bà TRƯNG hà nội DUYÊN vũ copy , 2D1 2 8 2c24 34 THPT đoàn kết HAI bà TRƯNG hà nội DUYÊN vũ copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay