2D1 2 8 2c16 DE SO 1 THPT QG 2018 môn toán gv hứa lâm phong da sua

1 18 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:19

Câu 16 [2D1-2.8-2] (DE 5_TOÁN 3K_HỨA LÂM PHONG) Gọi m0 giá trị lớn tham số thực m để hàm số x  mx  y xm đạt cực đại P  2m02  m03  x  Tính gần giá trị Kết làm tròn đến hàng phần trăm A P �5, 24 B P �2,15 C P �2,54 D P �5,12 Lời giải Đáp án A x  mx  1 1 � y  x � y�  1 � y�  xm xm d  �\  m  x  m  x  m Tập xác định � 1 � � � y   m     �m  1 �m  3 � � x2�� �� �� � m  3 m   � � y    � � � 0 �  m  � Hàm số đạt cực đại Vậy P �5, 24 Phương án nhiễu B Nhầm x0  1
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 8 2c16 DE SO 1 THPT QG 2018 môn toán gv hứa lâm phong da sua , 2D1 2 8 2c16 DE SO 1 THPT QG 2018 môn toán gv hứa lâm phong da sua

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay