2D1 2 8 2c12 217 thầy lê bá trần phương 2018 02 copy

1 18 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:19

y = x + ax + b Câu 12 [2D1-2.8-2] (THPTQG GV TRẦN PHƯƠNG_2018_02) Cho hàm số x =1 số đạt cực trị giá trị cực trị  a = −2 a = a = −2       b =  b = b = − A B C Lời giải Đáp án A y = x + ax + b ⇒ y ' = 4x + 2ax x = ⇒ y ' ( 1) = + 2a = ⇒ a = −2 Hàm số đạt cực trị Giá trị cực trị x =1 3 3 ⇒ y ( 1) = ⇔ + a + b = ⇒ b = − + = 2 2 a, b Tìm D a =   b = để hàm
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 8 2c12 217 thầy lê bá trần phương 2018 02 copy , 2D1 2 8 2c12 217 thầy lê bá trần phương 2018 02 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay