2D1 2 8 2c03 213 đề số 06 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết đã gắn mã copy

1 25 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:19

m Câu [2D1-2.8-2] (THPTQG ĐỀ THẦY TRẦN MINH TIẾN) Tìm tất giá trị thực tham số để hàm số x + mx + y = f ( x) = x=2 x+m đạt cực đại ? m = −1 m = −3 m =1 m=3 A B C D Lời giải: Đáp án B D = ¡ \ { −m} Tập xác định: x + 2mx + m − y′ = ( x + m) Đạo hàm:  m = −1 x = ⇒ y′ ( ) = ⇔  m x=2  m = −3 Hàm số đạt cực đại Thử lại với = -1 hàm số đạt cực tiểu : m = −3 x=2 Không thỏa mãn Thử lại với hàm số đạt cực đại : Thỏa mãn
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 8 2c03 213 đề số 06 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết đã gắn mã copy , 2D1 2 8 2c03 213 đề số 06 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết đã gắn mã copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay