2D1 2 7 4c50 57 THPT đồng đậu vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết copy

1 26 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:19

f ( x ) = x3 − ( 2m − 1) x + ( − m ) x + Câu 50 [2D1-2.7-4] (TRƯỜNG THPT ĐỒNG HẬU-VĨNH PHÚC) Cho hàm số y= f ( x) m Tìm tất giá trị để hàm số điểm cực trị 5 ê ë Dựa điều kiện D' ta chọn đáp án A −2 < m < D
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 7 4c50 57 THPT đồng đậu vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết copy , 2D1 2 7 4c50 57 THPT đồng đậu vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết copy

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay