2D1 2 7 3c267 THPT hà trung thanh hóa lần 1 2018 copy

1 16 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:18

y = f ( x) Câu 26 [2D1-2.7-3] (THPT TRUNG- THANH HĨA-LẦN 1) Cho hàm số có đồ thị hình vẽ Tìm tập y = f ( x + m) m hợp tất giá trị để đồ thị hàm số có điểm cực trị A m < B m > Đáp án D m > −2 C Lời giải D m < −2 f ( x ) = x + 3x − Dựa vào đồ thị hàm số, dễ thấy hàm số f ( x + m ) = ( x + m) + 3( x + m) −1 Xét hàm số với f ( x ) = x = x2 ⇒ f ' ( x ) = y' Chú ý : Cực trị điểm làm 2x x2 = x x đổi dấu f ( x + m ) = ( x + m ) ( x + m ) +  Do nghiệm phân biệt x∈¡ x x y = f ( x + m) = Khi  x = −m   x = −2 − m −m > ⇔ m < −2   −2 − m > có điểm cực trị  x +m=0   x + m + = có có nghiệm y = f ( x + m) Cách 2: Đồ thị hàm số suy từ y = f ( x) → y = f ( x + m) → y = f ( x + m) Đồ thị hàm số muốn có điểm cực trị bước thứ 1ta dịch m < −2 chuyển đồ thị sang phải nhiều đơn vị
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 7 3c267 THPT hà trung thanh hóa lần 1 2018 copy , 2D1 2 7 3c267 THPT hà trung thanh hóa lần 1 2018 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay