2D1 2 7 3c35 63 THPT đội cấn vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết CS (1) copy

1 20 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:18

4 Câu 35 [2D1-2.7-3] (THPT-ĐỘI-CẤN-VĨNH-PHÚC-LẦN-1-2018) Biết đồ thị hàm số y  x  bx  c điểm  0; 1 b c thỏa mãn điều kiện nào? cực trị điểm tọa độ A b �0 c  1 B b  c  1 C b �0 c  D b �0 c tùy ý Lời giải Đáp án A x0 � � � � y  x  2bx, cho y  � b � x   * � • Đồ thị điểm cực trị nên phương trình (*) nghiệm vơ nghiệm, suy b �0 mà điểm  0; 1 điểm cực trị đồ thị nên c  1
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 7 3c35 63 THPT đội cấn vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết CS (1) copy , 2D1 2 7 3c35 63 THPT đội cấn vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết CS (1) copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay