2D1 2 7 3c29 47 đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm học 2017 2018 lần 2 giáo viên đoàn trí dũng file word có lời giải chi tiết copy

1 37 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:18

Câu 29 [2D1-2.7-3] (THPT QUỐC GIA NĂM 2018- LẦN - GV ĐỒN TRÍ DŨNG) Cho hàm y  mx   m  1 x  số Khẳng định sau sai? A Với m  hàm số điểm cực trị B Hàm số ln điểm cực trị với với m �0 m � 1;  � 1; � C Với hàm số điểm cực trị  0;1 D Đồ thị hàm số ln điểm cực trị Lời giải Đáp án B
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 7 3c29 47 đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm học 2017 2018 lần 2 giáo viên đoàn trí dũng file word có lời giải chi tiết copy , 2D1 2 7 3c29 47 đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm học 2017 2018 lần 2 giáo viên đoàn trí dũng file word có lời giải chi tiết copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay