2D1 2 7 3c22 03 SGD THANH hóa 2018 copy

1 25 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:18

a , b, c Câu 22 [2D1-2.7-3] (SGD THANH HÓA-2018-LẦN 1) Ta xác định số để đồ thị hàm số ( 1;0 ) ( −2;0 ) y = x + ax + bx + c T = a + b2 + c qua điểm có điểm cực trị Tính giá trị biểu thức 25 −1 14 A B C D Lời giải Đáp án D y′ = x + 2ax + b Ta có  y ( 1) =  a + b + c = −1 a =    ′  y ( −2 ) = ⇔  4a − b = 12 ⇒ b =   4a − 2b + c = c = −4    y ( −2 ) = T = a + b + c = 25 Theo ta ta có Suy
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 7 3c22 03 SGD THANH hóa 2018 copy , 2D1 2 7 3c22 03 SGD THANH hóa 2018 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay