2D1 2 7 3c18 08 THPT CHUYÊN THAI NGUYEN HKI 2017 2018 copy

1 29 1
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:18

Câu 18 [2D1-2.7-3] (THPT CHUYÊN THÁI NGUYÊN-2018-HKI) Có tất giá trị nguyên dương tham y = ( − m ) x + ( m + 3) x + m số để hàm số có điểm cực tiểu khơng có điểm cực đại? A B C D Lời giải Đáp án A D=¡ Tập xác định y = 8x2 + m − = ⇔ m = 1, Trường hợp 1: ta có có đồ thị parabol, bề lõm quay lên nên hàm số có điểm cực tiểu khơng có cực đại m − ≠ ⇔ m ≠ 1, Trường hợp 2: hàm số trùng phương nên để hàm số có điểm cực tiểu mà khơng có a = m − > ⇔ −3 ≤ m <  ab = ( m − 1) ( m + 3) ≥ cực đại m Do khơng có ngun dương thỏa mãn trường hợp y = ( − m ) x + ( m + 3) x + m =1 Kết luận: hàm số có điểm cực tiểu khơng có điểm cực đại?
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 7 3c18 08 THPT CHUYÊN THAI NGUYEN HKI 2017 2018 copy , 2D1 2 7 3c18 08 THPT CHUYÊN THAI NGUYEN HKI 2017 2018 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay