2D1 2 7 3c10 04 THPT BA DINH THANH HOA 2018 LAN 1 copy

1 28 1
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:18

y  mx   m  3 x  2m  Câu 10 [2D1-2.7-3] (THPT BA ĐÌNH-THANH HĨA-2018-LẦN 1) Hàm số mà khơng có cực tiểu m: A m �3 B m  C 3  m  Lời giải Đáp án A x0 � y '  4mx3   m  3 x  x  2mx  m  3  � � 2mx  m   � Ta có y ''  12mx   m  3 � y ''     m  3 Để hàm số có cực đại mà khơng có cực tiểu  m 3 vô nghiệm ۣ y ''    có cực đại D m �3 m  phương trình 2mx  m   có nghiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 7 3c10 04 THPT BA DINH THANH HOA 2018 LAN 1 copy , 2D1 2 7 3c10 04 THPT BA DINH THANH HOA 2018 LAN 1 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay