2D1 2 7 3c03 210 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 03 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết123 BTN

1 26 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:18

y  f  x  Câu [2D1-2.7-3] (THPTQG ĐỀ SỐ - THẦY TRẦN MINH TIẾN) Tìm m để hàm số cực đại cực tiểu? m  1 m  1 � � � � m  2 m  4 A � B � C m �0 D m < Lời giải Đáp án D Ta có: 2 mx   2m  1 x  1�  2mx  2m  1  x    � � � mx  4mx  4m  y'  2  x  2  x  2  nghiệm phân biệt Ta cần tìm m cho phương trình y� mx   2m  1 x-1 x2 � m0  '   2m   m  4m  1  � � �� �� �m0 1 �0 � m( 2)  4m( 2)  4m  �0 � Bài toán quy cách giải dạng toán tam thức bậc mà em học chương chình lớp lớp 10, em xem lại chương trình cũ lớp nhé! * Bổ trợ kiến thức Một số kiến thức cần nhớ cho học sinh làm trắc nghiệm: y  f  x a; b  Cho hàm số xác định liên tục khoảng  (có thể a �; b �) điểm x0 � a; b  f x  f  x0  x � x0  h; x0  h  f x + Nếu tồn số h > cho   với x �x0 ta nói hàm số   đạt cực đại x0 + Nếu tồn số h > cho đạt cực tiểu x0 f  x   f  x0  với x � x0  h; x0  h  f x x �x0 ta nói hàm số  
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 7 3c03 210 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 03 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết123 BTN , 2D1 2 7 3c03 210 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 03 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết123 BTN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay