2D1 2 7 2c24 44 đề thi thử THPT QG năm học 2017 2018 môn toán 12 trường THPT c phủ lý hà nam lần 1 file word có lời giải chi tiết (1) copy

1 21 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:17

Câu 24 [2D1-2.7-2] (THPT C PHỦ HA NAM LẦN 1) Tìm giá trị thực tham số m để hàm số y  x  mx  (m  4) x  3 đạt cực đại x  A m  B m  1 C m  D m  7 Lời giải Đáp án C �y '  x  2mx  m  � y ''  x  2m Ta y  x  mx  m  x  3 Hàm số đạt cực đại x    �� m 1 � � m  6m   �y '  3  �� �� � �� m5� m5 �  2m  � � �y ''  3  m3 �
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 7 2c24 44 đề thi thử THPT QG năm học 2017 2018 môn toán 12 trường THPT c phủ lý hà nam lần 1 file word có lời giải chi tiết (1) copy , 2D1 2 7 2c24 44 đề thi thử THPT QG năm học 2017 2018 môn toán 12 trường THPT c phủ lý hà nam lần 1 file word có lời giải chi tiết (1) copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay