2D1 2 7 2c22 02 SGD bà rịa 2018 lần 2 copy

1 23 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:17

m Câu 22 [2D1-2.7-2] (SGD RỊA VT - 2018 - LẦN 2) Tập hợp giá trị thực tham số để hàm số y = ( m − 1) x + ( − m ) x + m có điểm cực trị ¡ \ { −1} ¡ \ { 1} ( −∞; −1) ( −1; +∞ ) A B C D Lời giải Đáp án D m ≠ ±1 Với hàm số xét hàm trùng phương nên ln có điểm cực trị y =1 m =1 Với ta có hàm số khơng có điểm cực trị ¡ \ { 1} y = x2 + m = −1 x=0 Với ta có hàm số có điểm cực tiểu Chọn đáp án
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 7 2c22 02 SGD bà rịa 2018 lần 2 copy , 2D1 2 7 2c22 02 SGD bà rịa 2018 lần 2 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay