2D1 2 7 2c19 01 CUM LIEN TRUONG NGHE AN copy

1 22 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:17

Câu 19 [2D1-2.7-2] (LIÊN TRƯỜNG NGHỆ AN LẦN - 2018) Tìm tất giá trị tham số y = x − ( m + 1) x + 4 A m > −1 có ba điểm cực trị? B m≥0 m>0 C Lời giải: Đáp án A Ta có y′ = x3 − ( m + 1) x = x  x − ( m + 1)  x = y′ = ⇔  m + x = ( 1)  y′ = Hàm số có ba điểm cực trị ⇔ ( 1) có hai nghiệm phân biệt khác ⇔ m +1 > ⇔ m > −1 có ba nghiệm phân biệt D m ≥ −1 m để hàm số
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 7 2c19 01 CUM LIEN TRUONG NGHE AN copy , 2D1 2 7 2c19 01 CUM LIEN TRUONG NGHE AN copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay