2D1 2 7 2c09 215 thầy trần minh tiến 2018 08 copy

1 21 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:17

y = f ( x ) = x + mx − x − 3mx + Câu [2D1-2.7-2] (THPTQG GV TRẦN MINH TIẾN_2018_08) Cho hàm số m định để hàm số có hai cực tiểu?  m ≠ −  4 m ≠ m≠ m=  3 A B C Lời giải Đáp án B y ' = x3 + 3mx − x − 3m = ( x − 1)  x + ( + 3m ) x + 3m  Xác D  m ≠ −  m ≠ −  Ta tính Khi  x = y' = ⇔  4 x + ( + 3m ) x + 3m = ( 1) (l ) Để hàm số cho có hai cực tiểu phương trình có nghiệm phân biệt khác  ∆ = ( 3m − ) > m ≠ ( 3m − ) > ⇔ ⇔ ⇔  + + 3m + 3m ≠  f ( 1) ≠ m ≠ −  Bài toán quy cách giải dạng toán tam thức bậc hai mà em học chương trình lớp lớp 10, em xem lại chương trình cũ lớp nhé!
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 7 2c09 215 thầy trần minh tiến 2018 08 copy , 2D1 2 7 2c09 215 thầy trần minh tiến 2018 08 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay