2D1 2 7 2c08 141 megabook đề số 10 file word có lời giải chi tiết copy

1 15 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:17

y  f  x   x  ax  bx  c Câu [2D1-2.7-2] (THPTQG ĐỀ 10-MEGABOOK) Cho hàm số đạt cực tiểu –3 điểm x  đồ thị hàm số cắt trục tung điểm tung độ Tính đạo hàm cấp hàm số x  3 f '  3  f '  3  f '  3  f '  3  2 A B C D Lời giải Đáp án A y '  f '  x   3x  2ax  b Ta có: f '  1  � �2a  b   a 3 � � � �� f  1  3 � � a bc4 0�� b  9 � � � c2 f    � � Theo giả thiết y ''  f ''  6x   � f ''  1  12  nên hàm số đạt cực tiểu x  f '  3   3  2a  3   b  Suy Thử lại y '  f '  x   3x  6x 
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 7 2c08 141 megabook đề số 10 file word có lời giải chi tiết copy , 2D1 2 7 2c08 141 megabook đề số 10 file word có lời giải chi tiết copy

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay