2D1 2 6 2c19 68 THPT nam trực nam định lần 1 file word có lời giải chi tiết 2 copy

1 15 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:16

M N Câu 19 [2D1-2.6-2] (THPT-NAM-TRỰC-NAM-ĐỊNH-LẦN-1-2018) Gọi , điểm cực tiểu đồ thị hàm số MN y = x − 8x2 + Độ dài đoạn thẳng bằng: A 10 B C D Lời giải Đáp án C x = y ' = x − 16 x = ⇔  M −4; −61) M ' ( 4; −61) x = ±  Ta có: Suy hàm số điểm cực tiểu ( ⇒ MN =
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 6 2c19 68 THPT nam trực nam định lần 1 file word có lời giải chi tiết 2 copy , 2D1 2 6 2c19 68 THPT nam trực nam định lần 1 file word có lời giải chi tiết 2 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay