2D1 2 6 2c14 222 thầy lê bá trần phương 2018 09 copy

1 14 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:16

y Câu 14 [2D1-2.6-2] (THPTQG ĐỀ 09 - TRẦN PHƯƠNG 2018) Tìm giá trị cực đại yC Ð hàm số y 3 y 4 y 2 y 5 A CĐ B CĐ C CĐ D CĐ Lời giải Đáp án B 8 x y'  x  1  Ta có y '  � x  x  0; yCĐ    02 Qua x  , y ' đổi dấu từ dương sang âm nên hàm số cho đạt cực đại  x2
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 6 2c14 222 thầy lê bá trần phương 2018 09 copy , 2D1 2 6 2c14 222 thầy lê bá trần phương 2018 09 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay