2D1 2 6 2c12 222 thầy lê bá trần phương 2018 09 copy

1 18 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:16

Câu 12 [2D1-2.6-2] (THPTQG ĐỀ 09 - TRẦN PHƯƠNG 2018) Hàm số đây? A x =1 B x = −1 C x=2 Lời giải Đáp án B Ta có y' = 3− ⇒ y '' = x x x = y' = ⇔   x = −1 Tại Tại x =1 x = −1 y '' = > nên hàm số đạt cực tiểu y '' = −2 < x = nên hàm số đạt cực đại x = −1 y = 3x + + x D đạt cực đại điểm x = −2
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 6 2c12 222 thầy lê bá trần phương 2018 09 copy , 2D1 2 6 2c12 222 thầy lê bá trần phương 2018 09 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay