2D1 2 6 2c08 THPT vinh yen gán id6 lần 2 copy

1 30 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:16

y = f ( x) Câu [2D1-2.6-2] Cho hàm số xác định, liên tục Khẳng định sau sai? M ( 0; ) A gọi điểm cực đại đồ thị hàm số f ( −1) B gọi giá trị cực tiểu hàm số x0 = C gọi điểm cực đại hàm số ( −1;0 ) ( 1; +∞ ) D Hàm số đồng biến khoảng Lời giải Đáp án C x0 = gọi điểm cực tiểu hàm số ¡ có bảng biến thiên
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 6 2c08 THPT vinh yen gán id6 lần 2 copy , 2D1 2 6 2c08 THPT vinh yen gán id6 lần 2 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay