2D1 2 6 2c06 DE SO 10 gắn ID liennguyen copy

1 19 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:16

yx  x Mệnh đề sau Câu [2D1-2.6-2] (THPTQG - ĐỀ CHUẨN NÂNG CAO-SO7-2018) Cho hàm số sai? A Hàm số có giá trị cực tiểu B Hàm số đạt cực đại x  C Giá trị cực đại hàm số 4 D Hàm số có hai điểm cực trị Lời giải Đáp án B Điều kiện: x �0 Ta có y '  1 x 1 � ;y'  � � x  1 Ta có bảng biến thiên x � Dựa vào bảng biến thiên ta suy hàm số cho có hai điểm cực trị Hàm số đạt cực đại x  1 , giá trị cực đại 4 , hàm số đạt cực tiểu x  , giá trị cực tiểu Do B sai
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 6 2c06 DE SO 10 gắn ID liennguyen copy , 2D1 2 6 2c06 DE SO 10 gắn ID liennguyen copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay