2D1 2 6 1c0819 de thi thu THPT QG 2018 mon toan truong THPT anhxtanh – ha noi lan 1 than duc minh

1 23 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:16

Câu [2D1-2.6-1] (THPT ANHXTANH - NỘI - LẦN 1) Gọi y  x  2x  Tính P  3x  2x1 B P  A P  1 C P  Lời giải Tập xác định D  � Ta có: y  4x  4x ; Bảng biến thiên: � Từ BBT ta thấy Đáp án C � x y�  0� � x � � x1  1 x2  x , x  x1  x  Vậy P  hai điểm cực tiểu hàm số D P 
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 6 1c0819 de thi thu THPT QG 2018 mon toan truong THPT anhxtanh – ha noi lan 1 than duc minh , 2D1 2 6 1c0819 de thi thu THPT QG 2018 mon toan truong THPT anhxtanh – ha noi lan 1 than duc minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay