2D1 2 6 1c208 THPT lý thái tổ bắc ninh lần 1 2018 copy

1 16 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:15

Câu 20 [2D1-2.6-1] (TRƯỜNG THPT THAI TỔ- BẮC NINH) Cho hàm số y  x  sin 2x  Mệnh đề đúng?   x x làm điểm cực tiểu làm điểm cực đại A Hàm số nhận điểm B Hàm số nhận điểm   x x làm điểm cực đại làm điểm cực tiểu C Hàm số nhận điểm D Hàm số nhận điểm Lời giải Đáp án C y  x  sin x  � y '   cos x   y '  � cos2x= � x  �  k 2 � x  �  k y ''  4sin x  y ''(  ) 
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 6 1c208 THPT lý thái tổ bắc ninh lần 1 2018 copy , 2D1 2 6 1c208 THPT lý thái tổ bắc ninh lần 1 2018 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay