2D1 2 6 1c022 THPT 2018 chuẩn theo bộ GD đt số 5 thubon bui chỉnh sửa copy

1 28 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:14

y = x4 − x2 + Câu [2D1-2.6-1] (THPT ĐỀ-TOÁN-2018-CHUẨN-THEO-BỘ-GD_ĐT-SỐ-5) Hàm số điểm nào? x = ± 2, x = x = 2, x = x=± A B C Lời giải Đáp án C y ' = x3 − x y '' = 12 x − x = y ' = ⇔ x3 − x = ⇔  x = ± Vẽ bảng biến thiên dễ dàng suy hàm số đạt cực tiểu x=± đạt cực tiểu D x=2
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 6 1c022 THPT 2018 chuẩn theo bộ GD đt số 5 thubon bui chỉnh sửa copy , 2D1 2 6 1c022 THPT 2018 chuẩn theo bộ GD đt số 5 thubon bui chỉnh sửa copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay