2D1 2 6 1c019 THPT nông cống 1 thanh hóa lần 1 2018 copy

1 31 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:14

y = x3 − 3x − Câu [2D1-2.6-1] (THPT NƠNG CỐNG - THANH HĨA - LẦN - 2018) Tìm giá trị cực đại hàm số A B C -2 D Lời giải Đáp án C x = y ' = x − x = 3x ( x − ) ⇒ y ' = ⇔  x = Ta có y' y ' = 0, x=0 Từ ta có xét dấu sau: Dựa bảng xét dấu ta thấy hàm số đạt cực đại (do ⇒ GTCD = y = − y' x = 0) ( 0) đổi dấu từ dương sang âm qua
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 6 1c019 THPT nông cống 1 thanh hóa lần 1 2018 copy , 2D1 2 6 1c019 THPT nông cống 1 thanh hóa lần 1 2018 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay